Tepperens

  • Rensing med moderne metoder, maskiner og miljøvennlige midler.

  • Tenk luftkvalitet, helse og miljø neste gang ved valg av metoder, midler og tjenesteleverandør.

  • Svevestøv (bla. fra papir), feil bruk av kjemiske midler, og bakterier grunnet dårlig gulvvedlikehold, er en av de største bidragsyterne til fravær grunnet luftveisproblemer som astma, forkjølelse og lignende.