Generelle vilkår

 

  • Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av våre digitale løsninger (nettsiden, portalen og applikasjonen), heretter nevnt som digitale plattformer.

 

  • Tjenestene som tilbys på våre digitale plattformer leveres og er utviklet av Cleandesk AS.

 

 

Vilkår for bruk av nettsiden

Tilgang til nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på nettsiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig. Fra tid til annen, vil vi kunne reservere tilgangen til visse deler av Nettstedet for brukere som har registrert seg hos oss.

 

 

Tillit til informasjonen som fremkommer

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til pålitelighet, nøyaktighet og fullstendighet av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har der fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av forsømmelse på vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningsvikt om grunnleggende forhold, eventuelt annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

 

 Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av nettsiden

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernserklæring (Lenke). Ved å benytte nettsiden samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss er korrekte. Vennligst les vår Personvernserklæring nøye.

 

 Retningslinjer for immaterielle rettigheter

Bedriftsservice AS er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

Du har ikke adgang til å benytte innhold fra nettsiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Trippel Bedriftsservice AS og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden.

 

 Virus, hacking, og andre overtredelser

Du må ikke misbruke nettsiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til nettsiden, serveren hvor nettsiden er lagret eller annen server, datamaskin, applikasjonen, eller database tilknyttet nettsiden. Du må ikke utsette nettsiden for et så kalt ”denial of service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

Ved brudd på klausul ovenfor begår du en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et så kalt ”denial of service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av våre digitale plattformer, herunder nedlastning av materiale fra nettsiden eller andre nettsider linket til den.

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 11. Februar 2018 kl. 18:00.

(Se historikk)